Blusmiddelen

BlusmiddelenDe inzet van blusmiddelen heeft als doel om een beginnende brand onder controle te krijgen voordat deze groter en onbeheersbaar wordt. Onder brandblusmiddelen verstaan wij brandslang-haspels en draagbare- en verrijdbare blustoestellen. Ze zijn eenvoudig in gebruik, hanteerbaar en gemakkelijk te bedienen door opgeleide en getrainde bedrijfshulpverleners. Belangrijk is dat brandblusmiddelen zo geprojecteerd zijn dat zij zich op voorgeschreven afstanden en op bereikbare plaatsen bevinden.

Onderhoud DBB

De projectie voor brandslanghaspels is vastgelegd in het Bouwbesluit 2012 en voor draagbare/verrijdbare blustoestellen is de projectienorm NEN 4001. Om er voor te zorgen dat een blusmiddel in geval van calamiteit functioneert, is jaarlijks onderhoud door een REOB-erkend bedrijf belangrijk. REOB staat voor Regeling voor de Erkenning van Onderhoudsbedrijven kleine Blusmiddelen. De bevindingen worden vastgelegd in een inspectierapport.

Professioneel Personeel

Het personeel van Dudink Brandbeveiliging is gespecialiseerd in hun vakgebied. De monteurs beschikken over de verplichte REOB diploma’s en zijn gediplomeerd projecteringsdeskundigen. Ons personeel wordt jaarlijks extern getraind op vaardigheden en op de hoogte gebracht als er wijzigen zijn conform de regelgeving van onze certificering. Als bedrijf is DBB gecertificeerd door het CIVB.

Garantie

Wij leveren uitsluitend kwaliteit en geven 10 jaar garantie op onze blusmiddelen mits deze door Dudink Brandbeveiliging jaarlijks worden onderhouden.