Blusmiddelen

Welke blusmiddelen heb ik nodig?

De inzet van blusmiddelen heeft als doel om een beginnende brand onder controle te krijgen voordat deze groter en onbeheersbaar wordt. 

Onder brandblusmiddelen verstaan wij brandslang-haspels en draagbare- en verrijdbare blustoestellen. Ze zijn eenvoudig in gebruik, hanteerbaar en gemakkelijk te bedienen door opgeleide en getrainde bedrijfshulpverleners. 

Belangrijk is dat brandblusmiddelen zo geprojecteerd zijn dat zij zich op voorgeschreven afstanden en op bereikbare plaatsen bevinden.

Blusmiddelen Dudink Brandbeveiliging

Onderhoud Dudink Brandbeveiliging

De projectie voor brandslanghaspels is vastgelegd in het Bouwbesluit 2012 en voor draagbare/verrijdbare blustoestellen is de projectienorm NEN 4001. Om er voor te zorgen dat een blusmiddel in geval van calamiteit functioneert, is jaarlijks onderhoud door een REOB-erkend bedrijf belangrijk. REOB staat voor Regeling voor de Erkenning van Onderhoudsbedrijven kleine Blusmiddelen. De bevindingen worden vastgelegd in een inspectierapport. Dudink Brandbeveiliging kan zowel de blusmiddelen leveren als het gehele onderhoud hiervan verzorgen.

Meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u een vrijblijvende afspraak inplannen? Stuur ons een berichtje of neem contact op via telefoon, whatsapp, email of onze social media kanalen. 

Dudink Brandbeveiliging Team (1)
  • +31 72 26 00 400
  • mailto:info@dudinkbrandbeveiliging.nl
  • Einsteinstraat 14F, 1821 BZ, Alkmaar
  • Open: Ma - Vr 08.00 - 17.00
Dudink Brandbeveiliging is een REOB erkend onderhoudsbedrijf. Wij zijn in het bezit van het kwaliteitskeurmerk en certificaat. www.cibv.nl/erkende-bedrijven.
CIBV Certificaat Dudink Brandbeveiliging