REOB Onderhoudsbedrijf

REOB2015REOB2016

Keurmerk CIVB
/REOB 
Dudink Brandbeveiliging is een REOB erkend onderhoudsbedrijf. Wij zijn in het bezit van hetkwaliteitskeurmerk en certificaat. Gebruikers van de dienst onderhoud blusmiddelen en derden kunnen de status van een geldig certificaat nagaan op www.preventiecertificaat.nl ofwww.cibv.nl/erkende-bedrijven.

Certificatie Instelling voor Beveiliging & Veiligheid
CIBV is een certificatie-instelling voor beveiliging en veiligheid. Voortgekomen uit het BritseLPCB, voert het als sinds 2000 de certificatie van sprinklerinstallaties in Nederland uit. In 2007 zijn de activiteiten uitgebreid met de certificatie van aanleg en onderhoud van andere beveiligingsinstallaties en -voorzieningen. CIBV heeft hiervoor de nodige licenties van het CCV.

Centrum voor Criminaliteitsbestrijding en preventie
Op de website van het CCV vindt u gemakkelijk en snel een – volgens een CCV certificatieschema – gecertificeerde installateur of serviceverlener die producten of diensten levert op het gebied van brandveiligheid en/of criminaliteitspreventie.