Noodverlichting, controle, jaarlijks onderhoud, TL lampvervangen, accu vervangen, dudink brandbeveiliging, alkmaar, noordholland, nederlandDBB Noodververlichting
Een duidelijk zichtbare en herkenbare vluchtrouteaanduiding is van levensbelang om een gebouw te ontvluchten tijdens een calamiteit. Vluchtrouteaanduiding moet voldoen aan de eisen gesteld in de NEN 6088 en de NEN-EN 1838. Hierin staan de eisen m.b.t. de symbolen, kleuren, afmetingen en zichtbaarheid. Als de netspanning geheel of gedeeltelijk wegvalt, moet de noodverlichting binnen 15 seconden ingeschakeld zijn en tenminste één uur, op de vereiste sterkte, blijven branden. Dit geldt alleen indien in dat deel van het bouwwerk ook noodverlichting is vereist.

Het Bouwbesluit regelt wanneer een vluchtrouteaanduiding verplicht is. In alle ruimten waardoor een verkeersroute voert (veelal de gangen e.d.) en in ruimten die is bestemd voor meer dan 50 personen, moet vluchtrouteaanduiding aanwezig zijn. Vluchtrouteaanduiding kan uitgevoerd worden als sticker of bordje. Het is van belang dat de reguliere verlichting de vluchtrouteaanduiding voldoende aanlicht. Als noodverlichting wettelijk geëist is, moet de vluchtrouteaanduiding ook voldoende aangelicht worden na stroomuitval. Vluchtrouteaanduiding wordt daarom vaak uitgevoerd als transparant met elektrische (nood)verlichting. Bijkomend voordeel is dat de transparantverlichting voldoende lichtopbrengst heeft om ook een gedeelte van het loopvlak te verlichten zodat aanvullende noodverlichtingsarmaturen niet noodzakelijk kunnen zijn. Van de resultaten van dit onderhoud ontvangt u een uitgebreid onderhoudsrapport en een certificaat als alles is goedgekeurd.

Onderhoud DBB
Noodverlichtingsarmaturen hebben regelmatig (onzichtbare) defecten zoals accu’s met onvoldoende capaciteit of kapotte lampen. Daarnaast is dikwijls sprake van een verkeerde vluchtroute, verouderde pictogrammen of een tekort aan noodverlichting. Dudink Brandbeveiliging is een professionele partij om de jaarlijkse controle van uw noodverlichting uit te voeren. Wij voeren reparaties uit op locatie, vanuit onze servicebus of vanuit onze eigen werkplaats. Onze opgeleide servicemonteurs zijn specialisten controleren, testen en onderhouden elk type noodverlichting en alle armaturen conform NEN-EN 50172. Van de resultaten van dit onderhoud ontvangt u een uitgebreid onderhoudsrapport en een certificaat als alles is goedgekeurd.