Ontruimings
oefeningen

Wat zijn ontruimings
oefeningen?

Door een ontruimingsoefening te organiseren bedrijf kunt u in de praktijk uw bedrijfshulpverleningorganisatie (BHV) beoordelen. Op deze manier kunt u beoordelen of er aan alle veiligheid en preventie voorwaarden wordt voldaan en hoe men reageert tijdens een calamiteit in uw pand. 

In de wet staat niet expliciet aangegeven hoe vaak een ontruimingsoefening gehouden moet worden. Wel staat er in het Arbo-besluit dat de “frequentie van een oefening zodanig moet zijn dat de bedrijfshulpverlening de ontruiming adequaat kan leiden”. 

Praktisch gezien betekent dit dat iedere kinderopvang locatie minimaal 1 keer per jaar een ontruimingsoefening moet houden en evalueren.

Dienstverlening DBB

Wij stellen het plan op conform de NEN 8112:2010. Het ontruimingsplan is een hulpmiddel om bij calamiteiten adequaat te kunnen handelen en beschrijft de wijze van ontruiming door de BHV-organisatie. Wij leveren maatwerk en bespreken graag uw wensen in een persoonlijk gesprek. U ontvangt een Een gestructureerd ontruimingsplan. Uw bent dan goed voorbereid zijn op incidenten en calamiteiten. Deze voldoen aan de huidige wet- en regelgeving en leggen wij vast in een rapport.

 

Ontruimingsoefeningen Alkmaar Dudink Brandbeveiliging

Bedrijfshulpverlening

Een bedrijfshulpverlener is verantwoordelijk voor het bestrijden van een beginnende brand, het verlenen van Eerste Hulp en het begeleiden van een ontruiming. Sinds 1994 eist de Arbo-wet dat elke werkgever veiligheid, door de aanwezigheid van een bedrijfshulpverlener, voor klanten en medewerkers kan garanderen. Heeft u personeel in dienst? Dan bent u wettelijk verplicht tenminste één persoon aan te wijzen als bedrijfshulpverlener en moet er altijd een BHV‘er binnen uw bedrijf aanwezig te zijn.

Ontruimingsoefening

Een ontruimingsoefening is een cruciaal onderdeel van een BHV organisatie. Tijdens een ontruimingsoefening wordt een ongeval en/of calamiteit in scene gezet op de werklocatie. Wat vaak mis gaat bij een ontruiming is de communicatie. Een goede ontruiming staat en valt met communicatie. Waar moet u naar toe, wat is uw taak, en wat is de taak van het overige personeel. Dit zijn zomaar een van de vragen die u uzelf kunt stellen. Dudink Brandbeveiliging helpt u graag een ontruimingsoefening te realiseren.

Aanbod 
– Een persoonlijk intake gesprek
– Een ontruimingsoefening op maat
– Een volledig rapport

Frequentie 
het Arbo-besluit dat de “frequentie van een oefening zodanig moet zijn dat de bedrijfshulpverlening de ontruiming adequaat kan leiden.
Het is raadzaam om minimaal 1 keer per jaar een ontruimingsoefening te houden.

Evaluatie en Advies

Mochten er knelpunten zijn in het ontruimingsplan of BHV-organisatie komen tijdens een ontruimingsoefening naar voren. Deze bevinden worden na de ontruimingsoefening uitgebreid besproken tijdens de evaluatie. Dudink Brandbeveiliging geeft advies, tips en kan u helpen de knelpunten weg te nemen zodat u goed voorbereid bent mochten er calamiteiten zijn.

Meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u een vrijblijvende afspraak inplannen? Stuur ons een berichtje of neem contact op via telefoon, whatsapp, email of onze social media kanalen. 

Brandbeveiliging Alkmaar
Dudink Brandbeveiliging is een REOB erkend onderhoudsbedrijf. Wij zijn in het bezit van het kwaliteitskeurmerk en certificaat. www.cibv.nl/erkende-bedrijven.